Palpites - Semana 1

 

 

Survival:

JP: Titans  sobre os Giants
Kanguru: Titans  sobre os Giants

 

Zebra:

JPLions sobre os Eagles
Kanguru:
Jaguars sobre os Commanders

 

 

Comentar

Veja também: